Werkwijze

Hoe gaat Julius Letselschade te werk?

Door middel van duidelijke en praktische adviezen begeleidt Julius Letselschade je stap voor stap door het schaderegelingstraject met als doel ervoor te zorgen dat jij de schadevergoeding krijgt waar je recht op hebt! Julius Letselschade houdt je voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen in jouw zaak. Verder ontvang je een afschrift van de verzonden en ontvangen correspondentie. 

  1. Julius Letselschade stelt de aansprakelijke partij zo snel mogelijk schriftelijk aansprakelijk. 
  2. Na erkenning van aansprakelijkheid brengt Julius Letselschade met jou de gevolgen van het ongeval in kaart. Dit bij voorkeur bij jou thuis. Nadat de gevolgen in kaart zijn gebracht wordt door Julius Letselschade een voorschot verzoek ingediend bij de aansprakelijke partij. 
  3. Julius Letselschade laat de schadevergoeding altijd rechtstreeks door de aansprakelijke partij naar jouw bankrekening overmaken.
  4. De schaderegeling loopt in principe door tot je hersteld bent van de gevolgen van het ongeval en de aansprakelijke partij alle schade heeft vergoed.

 

Wanneer jouw situatie hierom vraagt, schakelt Julius Letselschade de benodigde deskundige(n) in. Bijvoorbeeld een medisch adviseur voor het beoordelen van de medische informatie, een arbeidsdeskundige voor ondersteuning bij re-integratie en een rekenkundige voor het berekenen van de omvang van het verlies arbeidsvermogen en pensioenschade. 

In verband met de werkvoorraad bij verzekeraars komt het in de praktijk regelmatig voor dat je lang op een reactie moet wachten. De gemiddelde reactietermijn varieert tussen de drie tot vier weken. Jouw zaak wordt door Julius Letselschade geagendeerd zodat bij het uitblijven van een reactie tijdig actie ondernomen kan worden. 

Veelgestelde vragen